تابلو کنترل دیزل ژنراتور  

  

به منظور تأمین نیروی برق اضطراری، باید یک یا چند دستگاه مولد برق اضطراری از نوع خودکار(متناسب با قدرت برق اضطراری مورد نیاز می ­باشند) همراه با تابلوی فرمان مربوطه، پیش ­بینی شود. این مجموعه باید در صورت قطع جریان برق عادی به طور خودکار و فوری شروع به کار کند و پس از برقراری جریان برق عادی شهر، حداقل تا چند دقیقه به کار خود ادامه داده و سپس به طور خودکار خاموش شود.

  

در صورتی که تعداد مولدهای اضطراری بیش از یک دستگاه باشد، بایستی مشخصات الکتریکی لازم جهت سنکرون و موازی نمودن مولدها کنترل گردد. امکان طراحی و ساخت سیستم کنترل دیزل ژنراتور بصورت دستی با استفاده از کلیدهای دو طرفه و یا بصورت اتوماتیک با استفاده از رله­ های هوشمند وجود دارد.