تابلو بانک خازنی

 

کاربرد تابلو بانک خازنی (اصلاح ضریب قدرت):

تابلوهای بانک خازن، توان راکتیو موردنیاز شبکه برق را بصورت دستی یا اتوماتیک تأمین می­ کنند. در حالت اتوماتیک، یک تابلو بانک خازن وظیفه محاسبه توان راکتیو موردنیاز و صدور فرمان قطع و وصل کنتاکتورها، توسط رگولاتور را بر عهده دارد.

در ساخت یک تابلو بانک خازنی، انتخاب نوع جبران­سازی توان راکتیو بصورت انفرادی یا گروهی و نوع حفاظت از طریق فیوز یا کلید اتوماتیک و ظرفیت پله­ های بانک خازنی و سلف موردنیاز، براساس مشخصات بارهای مصرفی انجام می­ گیرد. 

 

تابلو بانک خازنی فشار متوسط

    

تابلو بانک خازنی فشار ضعیف