تماس با طیف آسا

 

 

دفتر فروش

کرج، شهرک صنعتی سیمین دشت، خیابان هفتم، پلاک 120

کارخانه

کرج، شهرک صنعتی سیمین دشت، خیابان هفتم شرقی، پلاک 120

image
کد پستی

3165943776

image
تلفن

 36670788 (026)

 36670789 (026)

 36670790 (026)

 (مستقیم فروش) 36670713 (026)

image
آدرس ایمیل

info@tayfasa.com

sales@tayfasa.com

image
فکس

 36670795 (026)