تابلوهاي كنترل ديزل ژنراتور 


تابلو هاي کنترل ديزل ژنراتور جهت چنجور برق شهر- ژنراتور و همچنين سنکرون کردن ( پارالل ) چندين ژنراتور مورد استفاده قرار مي گيرد.اين تابلو ها با استفاده از سيستم هاي کنترلي ميکروپروسسوري و با اندازه گيري دقيق پارامترهاي مربوط به ژنراتور ها و برق شهر ، نسبت به سنکرون کردن ژنراتور ها و همچنين چنجور کردن برق شهر _ژنراتور اقدام مي کند.اندازه گيري دقيق پارامترهاي ژنراتور از قبيل فرکانس و ولتاژ و همچنين حفاظت هاي مربوط به ژنراتور ، ايجاد يک محدوده مجاز سنکرون کردن ژنراتور ها و قابليت اتصال به شبکه و مودم از ديگر ويژگي هاي اين تابلو ها مي باشد. در تابلو هاي مذکور با بهره گيري از کليد هاي اتوماتيک کمپکت و هوائي موتوردار  سوئيچ زني هاي مربوطه انجام مي گيرد.

 از جمله ديگر ويژگي هاي تابلاو هاي مذکور عبارتند از : 

  • اسکلت از نوع  تمام پيچ و مهره اي با استفاده از ورق روغني و رنگ پودري  الکترواستاتيک کوره اي. 
  • قابليت بهره گيري از انواع کليد هاي اتوماتيک کمپکت و هوائي موتوردار با مارک & MERLIN GERIN , ABB LG  
  • قابليت اتصال به مودم جهت استارت ديزل ژنراتور از نقاط دور 
  •  قابليت کاربرد به صورت دستي و اتوماتيک 
  • 18 ماه گارانتي