OK
title-leftدرباره ما title-right
bg-corner
   
     
 

شرکت طیف آسا البـرز در طول نیم قرن فعالیت خود در صنعت برق، با ارائه محصولات در بالاتریـن سطح، در جهت خلـق ارزش افـزوده برای مشتریان خود همت

گمارده است.

 هدف ما از ارتبـاط مؤثر و مداوم با مشتریان، دریافت نقطه نظرات، خواسته ها، انتظارات و نیازهای و افزایش سطح رضایت با ارائه محصولات و خدمات منطبق با

 .درخواست آنها می­
باشد. همه ذینفعان و به ویژه مشتریان، برای ما اهمیت زیادی دارند و ما آنها را در مرکز توجه و اولویت کسب و کار خود قرار داده ایم

موفقیت شرکت طیف آسا البرز بر شش اصل اساسی:

کیفیت

هزینه

زمان تحویل

ایمنی

حفظ محیط زیست

توسعه منابع انسانی

.استوار است که مبنای دیدگاه و تعهدات و ایجاد ارزش­های ناشی از آنها، در جهت طیف وسیعی از اقدامات و کسب رضایتمشتریان را تشکیل می­دهند

در راستای نیـل به این اصول اساسی، هدف ما ارتقـای پیوسته توانمنـدی­ها و ارائـه محصولات متنـوع با بهتریـن خدمات در سطح ملی و بین المللی به مشتریان

خویش است. نیروهای مجرب و
 کارآزموده شرکت، بازوان توانمند مدیران برای دستیـابی به این هدف هستند که به پشتوانـه سالیـان متمادی تجربه و فعالیت در

این عرصه، تحت
هدایت بهترین شیوه های کسب و کار و بهره گیـری از آخرین فناوریها گرد هم آمده اند.

چشم انداز:

در آینـده، شرکت طیف آسا البـرز بنـا دارد برند پیشتـاز و افتخـارآفریـن در ارائـه خدمـات تخصصی صنـعت تابــلو بـرق و صنایـع وابستـه بـه آن باشد و با ارائه

راهکارهای نوین و فناورانه از راه تدوین 
و اجرای استانـداردها و افزایـش بهره وری انرژی در راستـای نیـل به توسعه پایـدار کشور گام برداشت و با تکیه بر اندیشه

 .پویا، علم مفید، کار 
هدفمند و هم ­افزایی گروهی، اولین و بهترین انتخاب کارفرمایان و مهندسان مشاور در کشور باشد

راهبرد:

مهمترین راهبـرد شرکت طیف آسا البـرز تبدیـل فرصت های موجود در عرصه های تخصصی به مزیـت ها و دستـاوردهای واقعـی با ارائـه 

محصـولات منطبـق با  درخواست مشتریان می باشد.

مأموریت:

- حفظ احترام، ارزش و کرامت انسان­ها و افزایش رضایت مشتریان

- افزایش کیفیت محصولات مطابق با استانداردهای بین المللی

- حضور فعال در بازارهای داخلی و فعالیت در بازارهای منطقه


- نقش آفرینی مثبت در توسعه و پیشرفت کشور عزیزمان ایران

چارت سازمانی:


   
     
 

bg-corner